Μαθήματα Ανάπτυξης Δικτυακών Τόπων

Γίνε Web Developer

Τμήμα μονοετούς φοίτησης.

Απευθύνεται σε αποφοίτους Σχολών Πληροφορικής (ή άλλων Σχολών, με γνώσεις Πληροφορικής), που θέλουν να ασχοληθούν με τη δημιουργία Web Sites.

Γιατί να το παρακολουθήσετε:

 • Κάθε επιχείρηση σήμερα, χρειάζεται μία παρουσία στο διαδίκτυο. Η δημιουργία ιστοσελίδων, είναι μία πολύτιμη γνώση. Είτε για να δημιουργήσετε το δικό σας web site, είτε για να δημιουργήσετε web sites των πελατών σας, με αμοιβή.
 • Μετά το πέρας των σπουδών σας, μπορείτε να εργαστείτε ως freelancers web developers ή να συνεργαστείτε με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο.
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, θα εργάζεστε σε projects, τα οποία μπορείτε να ανεβάσετε στο διαδίκτυο και να δημιουργήσετε το δικό σας portfolio. Έτσι, θα προβάλετε τις γνώσεις και τις ικανότητές σας, στους μελλοντικούς εργοδότες ή πελάτες σας.

Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει:

 1. HTML5
 2. CSS
 3. PHOTOSHOP
 4. DRUPAL WEB SITE
 5. DRUPAL E-SHOP
 6. WORDPRESS - E-SHOP

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση:

 • Να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν ετικέτες HTML για τη δημιουργία απλών ιστοσελίδων.
 • Να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν ετικέτες CSS για τη μορφοποίηση απλών ιστοσελίδων.
 • Να χρησιμοποιούν το Photoshop για τη δημιουργία και επεξεργασία εικόνων που θα εισάγουν σε ιστοσελίδες.
 • Να εγκαθιστούν ένα Drupal distribution σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή, για να δημιουργήσουν ένα νέο Web Site.
 • Να ρυθμίζουν ένα Drupal Site (configuration, modules, themes, blocks, views, τύποι περιεχομένου, ταξινόμηση, μενού, κλπ).
 • Να προσθέτουν περιεχόμενο στο Drupal Site (άρθρα, βασικές σελίδες, blocks, εικόνες, βίντεο, κλπ).
 • Να εγκαθιστούν, ρυθμίζουν, διαχειρίζονται, ένα Drupal e-shop, βασισμένο στο Drupal Commerce Kickstart.
 • Να εγκαθιστούν, ρυθμίζουν, διαχειρίζονται, ένα Wordpress e-shop.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στις τάξεις της Σχολής μας, καθώς και εξ' αποστάσεως, με e-learning.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας!

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας

Η αναζήτησή σας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της εταιρίας σας, μόλις ολοκληρώθηκε!

Βελτιώστε την αποδοτικότητα του προσωπικού σας, με προγράμματα εκπαίδευσης που μπορούμε να αναπτύξουμε για σας, προσανατολισμένα στον τελικό στόχο.

Προσφέρετε στους πελάτες σας μοναδικές διαδικτυακές υπηρεσίες εκπαίδευσης, σχετικές με τη χρήση των προϊόντων σας. Ξεχωρίστε από τον ανταγωνισμό!

Εμπιστευθείτε την πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία μας.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας

Μόλις βρήκατε τα μαθήματα που ψάχνατε!

Computerland
Στόχος μας η εξέλιξή σας!

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.