Ποια είναι τα καθήκοντα του Instructional Designer;

  • Συνεργάζεται με τους ειδικούς του αντικειμένου, προκειμένου να προσδιορίσει τι πρέπει να μάθουν οι μαθητές.
  • Αναπτύσσει τα μαθησιακά αντικείμενα, ώστε να είναι βέβαιο, ότι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ταιριάζει με αυτά τα μαθησιακά αντικείμενα.
  • Αναθεωρεί και διαμορφώνει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ώστε να είναι σύμφωνο με τις μαθησιακές ανάγκες.
  • Δομεί το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες για αποδοτικότερη μάθηση.
  • Δημιουργεί πολυμεσικό υλικό για να υποστηρίξει τη μάθηση.
  • Δημιουργεί εργασίες αξιολόγησης.
  • Προσαρμόζει εκπαιδευτικό υλικό για διαφορετικές ανάγκες.

Η αναζήτησή σας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της εταιρίας σας, μόλις ολοκληρώθηκε!

Βελτιώστε την αποδοτικότητα του προσωπικού σας, με προγράμματα εκπαίδευσης που μπορούμε να αναπτύξουμε για σας, προσανατολισμένα στον τελικό στόχο.

Προσφέρετε στους πελάτες σας μοναδικές διαδικτυακές υπηρεσίες εκπαίδευσης, σχετικές με τη χρήση των προϊόντων σας. Ξεχωρίστε από τον ανταγωνισμό!

Εμπιστευθείτε την πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία μας.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας

Μόλις βρήκατε τα μαθήματα που ψάχνατε!

Computerland
Στόχος μας η εξέλιξή σας!

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.